KBT, vad är det?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi eller behandlingsmetod som är baserad på teorin att våra tankar, känslor och beteenden är sammankopplade och påverkar varandra. KBT fokuserar på att identifiera och förändra negativa och orealistiska tankemönster och beteendemönster som kan bidra till psykologiska problem, och att utveckla mer hälsosamma och funktionella tankemönster och beteenden.

KBT är en korttidsterapi som vanligtvis är strukturerad och målinriktad, och den kan användas för att behandla olika typer av psykiska hälsoproblem, såsom depression, ångest, fobier, panikångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), tvångssyndrom (OCD), ätstörningar, sömnstörningar, och många andra tillstånd.

Material

Communication 2023-05-05

SV